Plafoane fiscale pentru 2021

A. Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2020 pentru eur : 4.8694 lei/eur.

B. Cursul valutar valabil pentru 31 decembrie 2020 (publicat de BNR in 30 decembrie 2020) : 4.8744 lei/eur.

C. Cursul mediu anual publicat de BNR: 4,8371 lei/eur.

D. Cursul valutar de la data aderarii: 3.3817 lei/ eur.

E. Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – venituri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb
pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au
înregistrat veniturile – 4.8694 lei/eur – plafonul este: 4.869.400 lei.

F. Plafonul pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA – cifra de afaceri: 88.500 eur se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei ( pana la aceasta suma poate aplica regim special de scutire).

G. Pentru a trece de la TVA la incasare la TVA normal – cifra de afaceri: 4.500.000 lei, modificare adusa de Legea 296/2020. Plafonul anterior era 2.250.000 lei.

H. Nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania – achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc printre altele si conditia ca valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare sa nu depaseasca pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR – 34.000 lei – conversia se realizeaza la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii).

I. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de T.V.A. la platitor lunar– este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea in lei se determina pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2020 : 4.8744 lei/eur). Plafonul in anul 2021 este de 487.440 lei.

Incepand cu 1 iulie 2021 se aplica prevederile O.U.G. nr. 59/2021 privind operatiunile catre diversi clienti persoane neimpozabile din UE. Persoana impozabila din Romania va avea obligatia sa respecte regulile, principiile si cerintele impuse privind legislatia comunitara.

J. Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal 2020). Plafonul in lei este 483.710 lei.

K. Pentru vanzari la distanta, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 euro . Contravaloarea in lei se stabileste pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, cand cifra sutelor este egala cu sau mai mare decat 5, si prin reducere, cand cifra sutelor este mai mica decat 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.

L. Plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplica regimul general al serviciilor este de 10.000 eur, in echivalent lei 46.337 lei (valoarea echivalentă în moneda națională a statelor membre a sumei menționate la alin. (8) lit. c) se calculează prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță. Pentru România, valoarea echivalentă în moneda națională este de 46.337 lei – art. 278 alin. (12) Cod fiscal).

M. Pentru anul 2021, pragurile valorice INTRASTAT au ramas identice ca pentru anul 2020, astfel:

• 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri şi, respectiv,

• 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

N. Prin Legea nr. 248 /2020 s-a adus o modificare Codului fiscal, in sensul exprimarii in eur a valorii fara t.v.a. a apartamentelor pentru care se aplica cota redusa de 5%, livrate catre persoane fizice – plafonul este de 450.000 lei (OUG 226/2020 ).

Lasă un comentariu