Noutati legislative incepand cu 01.04.2017

1. Salariul minim brut garantat in plata de la 01.04.2017  este de 1.450 lei .

 

2.Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi incepand de la 01.02.2017 – cifra de afaceri sub 500.000 eur ( cursul de schimb este cel de la inchiderea exercitiului financiar precedent 1 euro = 4.5411 lei ) – 31.12.2016 – deci plafonul este de 2.270.550 lei .

 

3.Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de t.v.a. la platitor lunar de t.v.a. este cifra de afaceri de 100.000 eur ( cursul de schimb este cel de la inchiderea exercitiului financiar precedent 1 euro = 4.5411 lei) – 31.12.2016 – deci plafonul este de 454.110 lei .

 

4.Cote de impozitare in cazul microintreprinderilor asa cum sunt definite prin C.F. 2017 – Legea nr. 227/2015 : – 1% – daca au incadrat un salariat  cu norma intreaga ; – 3% – daca nu sunt inregistrati salariati. Un salariat inseamna o persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga de 8 ore / zi .Pot fi angajati deasemenea si 2 salariati cu 4 ore/zi fiecare sau 8 angajati cu cate o ora / zi fiecare , important este ca la un calcul cumulat sa rezulte norma intreaga. Noii salariati trebuie angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o periooada de cel putin 12 luni . In categoria salariat intra si persoana care figureaza inregistrata in cadrul entitatatii cu contract de administrare sau de mandat cu conditia ca acesta sa aiba ca indemnizatie bruta cel putin nivelul salariul de baza minim pe tara garantat in plata.

 

5.Modificare sistem de impozitare – impozit venit microintreprinderi sau impozit profit :

5.1. Daca la data de 31.12.2016 prin verificarea sumei total venituri se obtine o baza impozabila mai mare decat suma de 454.100 lei ( 100.000 eur la cursul comunicat de B.N.R. de 4,5411 lei/ eur ) , entitatea depune declaratia 010 pana la data de 15.01.2017 pentru modificarea vectorului fiscal de la platitor de impozit venit microintreprinderi la platitor de impozit profit pentru luna ianuarie 2017  ( conform Titlul III art. 47-48 din C.F. 2017 – Legea nr. 227/2015 ) ;

5.2. Daca la data de 31.12.2016 prin verificarea sumei total venituri se obtine o baza impozabila mai mica decat suma de 454.110 lei ( 100.000 eur la cursul comunicat de B.N.R. de 4,5411 lei/ eur) , entitatea depune declaratia 010 pana la data de 31.03.2017 pentru modificarea vectorului fiscal de la platitor de impozit profit la platitor de impozit venit microintreprinderi (conform art. 55 platitor din C.F. 2017 – Legea nr. 227/2015 ) ;

5.3 Daca la data de 01.02.2017 prin verificarea sumei total venituri aferente anului 2016 se obtine o baza impozabila mai mica decat suma de 500.000 euro – 2.270.550 lei ( la cursul comunicat de B.N.R. de 4,5411 lei/ eur ) , entitatea depune declaratia 010 pana la data de 25.02.2017 pentru modificarea vectorului fiscal  la platitor de impozit venit microintreprinderi incepand cu  luna februarie 2017  ( conform art. 53 din C.F. 2017 – Legea nr. 227/2015 ) .

 

6.Firmele nou-infiintate pot opta pentru plata impozitului pe profit (conform O.U.G. NR. 84/2016) daca valoarea capitalului social este mai mica sau egala cu suma de 25.000 euro |(aproximativ 112.000 lei ).

7.Cotele de contributii salariale se mentin nemodificate , astfel : – angajat – C.A.S. 10,5% , C.A.S.S. 5,5% , Somaj asigurat 0,5% si impozit 16%;.
– angajator – C.A.S. 15,8% , C.A.S.S. 5,2% , Somaj angajator 0,5% , Contributie concedii si indemnizatii 0,85% , Fond garantare creante salariale 0,25% si Fond de accidente si boli profesionale – in functie de codul CAEN .

 

8.Incepand cu data de 01.01.2016 conform C.F. 2016 – Legea nr. 227/2015 s-au modificat deducerile personale de baza :

8.1. Pentru un venit brut pana la 1500 lei , inclusiv , deducerea personala de baza se acorda astfel : – pentru contribuabilul care nu are persoane in intretinere – 300 lei ;

pentru contribuabilul care are o persoana in intretinere – 400 lei ;

pentru contribuabilul care are doua persoane in intretinere – 500 lei ;

pentru contribuabilul care are trei persoane in intretinere – 600 lei ;

pentru contribuabilul care are mai multe persoane in intretinere – 800 lei . Contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei ,inclusiv , deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordinul ministrului de finante . Contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu beneficiaza de deducere personala de baza .

8.2Persoane in intretinere pot fi :

– sotia /sotul ;

– copiii ;

– alti membrii de familie , rudele contribuabilului sau ale sotiei/sotului pana la gradul al doilea , inclusiv , ale caror venituri , impozabile si neimpozabile , nu depasesc 300 lei lunar cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o) , w) , si x) din C.F. 2016 – Legea nr. 227/2015 si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii , precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448 / 2006 privind protectia drepturilor persoanelor cu handicap , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare .

 

9.Plafonul pentru care persoana impozabila in Romania are obligatia de a se inregistra ca platitor de t.v.a. este cifra de afaceri anuala declarata sau realizata in suma de 65.000 eur , la cursul de schimb comunicat de B.N.R. la data aderarii in U.E. si se rotunjeste la urmatoarea mie , respectiv suma de 220.000 lei . Pana la aceasta suma se aplica regimul special de scutire .

 

10.Plafonul pentru a trece de la t.v.a. la incasare la t.v.a. normal este cifra de afaceri de 2.250.000 lei .

 

11.Incepand cu anul 2017 cota standard de T.V.A. este de 19% . Pentru o serie de produse si servicii se aplica cote reduse de t.v.a. : cota 9% aplicabila conform C.F. 2017 – Legea 227/2015 – art. 291 alin. (2) si cota 5%  aplicabila conform C.F. 2017 – Legea 227/2015 – art. 291 alin. (3).

 

12.Incepand cu data de 01.01.2016 cota de impozitare pentru dividende este de 5% din veniturile din dividende distribuite. Aceasta cota se aplica atat pentru profitul realizat si care va fi distribuit la dividende aferent anului 2016 , cat si pentru profiturile realizate si nedistribuite anterior datei de 31.12.2016 .

 

13.Se extinde aplicabilitatea scutirii de impozit a profitului reinvestit si pentru investitii efectuate in active apartinand grupei 2.2.9. din Catalogul privind clasificarea duratelor normate de functionare a mijloacelor fixe ( exemplu: calculatoare , masini si aparate de marcat , programe informatice , etc. ) .

 

14.Regulile privind impozitul pe profit au fost modificate prin O.U.G. nr. 84/2016 .

 

15.Prin aceeasi O.U.G. nr. 84/2016 s-a eliminat obligatia angajatorilor de a depune anual declaratia fiscala 205  si s-a suspendat obligatia depunerii declaratiilor informative 392A si 392B pana la data de 31.12.2019 .

 

16.Persoanele impozabile saui cele neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare nu mai trebuie sa se inscrie in Registrul operatorilor intracomunitari.

 

17.Tichetele cadou sunt neimpozabile daca sunt acordate salariatilor sau copiilor minori ai acestora in conformitate cu prevederile art. 76 alin. 4 lit a. din C.F. 2017 – Legea nr. 227/2015 .

 

18.Cheltuielile deductibile aplicabile la determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor , drepturi de proprietate intelectuala , crearea de lucrari de arta monumentala inclusiv arenda creste la 40% .

 

19.Suma neimpozabila lunara a venitului din pensii creste la 2.000 lei  .

 

20.De la 01.01.2017 intra in vigoare Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati care se calculeaza in functie de cateva variabile : suprafata , rangul localitatii sau sezonalitatea si este datorat de societatile care au inscrise in actul constitutiv ca activitati principale sau secundare , una sau mai multe activitati prevazute de opt coduri CAEN din domeniile turistic , hotelier , restaurante , baruri si alimentatie publica .

 

21.Se modifica modul de calcul a impozitul pe cladiri detinute de persoanele juridice prin diferentierea modului de destinatie a acestora , astfel; – cladiri rezidentiale – cota este intre 0,08% si 0,2% aplicabila la valoarea impozabila determinata tabelar pentru persoanele fizice si la valoarea rezulta din raport de evaluare la persoane juridice ;cladiri nerezidentiale – cota este intre 0,2% si 1,3% aplicabila valoarea impozabila pentru cladirile folosite in scopul desfasurarii activitatii economice;pentru cladirile folosite in scopul desfasurarii activitatii in domeniul agricol cota aplicabile este de 0.4% . Se elima prevederea privind majorarea impozitului pe cladiri pentru persoanele fizice ce detin mai multe cladiri . Nivelul cotei majorate pentru impozitul pe cladiri pentru persoane juridice este de 5% , in cazul in care nu s-a efectuat reevaluarea in ultimii 3 ani .

 

22.Incepand cu 01.01.2017 se elimina impozitul pentru constructii – „taxa pe stalp”.

 

23.Pentru persoanele fizice autorizate : contributia de asigurari sociale  are ca baza de calcul este cuprinsa intre 35% din castigul salarial mediu brut si echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut . Contributia de asigurari sociale de sanatate este plafonata la valoarea de 5 ori salariul mediu brut.(Salariul mediu brut aferent anului 2017 este in cuantum de 3.131 lei.)

 

Lasă un comentariu