Servicii

 • Servicii de contabilitate
  • Contabilitate Financiara
   • Organizarea evidentei primare si contabile
   • Verificare si grupare documente
   • Intocmire balanta de verificare
   • Intocmit si transmitere on-line a declaratiilor fiscale
   • Inventariere patrimoniala
   • Realizat si certificat situatii financiare semestriale si anuale
   • Flux de numerar
   • Analiza si diagnostic a contabilitatii
   • Bugete de venituri si cheltuieli
  • Contabilitate de gestiune adaptata la specificul activitatii
  • Analize economico-financiare si fiscale periodice si la cerere:
   • Analiza structurilor financiare
   • Analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit
   •  Tehnici de analiza si gestiune a fondului de rulment
   •  Sistem de credit – leasing, factoring etc.
   •  Elaborarea tablourilor de finantare si a planurilor de trezorerie
   • Elaborarea tabloului utilizarilor si resurselor
   •  Asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor entitatii
  • Expertize contabile extrajudiciar
   • Expertize amiabile ( la cerere )
   • Arbitraje in cauze civile
   • Expertize de gestiune
 • Consultanta financiara , contabila , fiscala , pentru afaceri si management
  • Consultanta financiara
   • Planificare financiara
   • Analize financiare a resurselor
   • Situatii financiare
  • Consultanta contabila
   • Sprijin in aplicarea reglementarilor contabile
   • Elaborarea politicii contabile
   • Instruire practica in realizarea evidentei contabile
  • Consultanta fiscala
   • Initiere in intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale
   • Realizarea declaratiilor fiscale si transmiterea lor on-line la cerere
   • Interpretari legislative in domeniul Codului fiscal
   • Asistenta in probleme de TVA si impozite
   • Fiscalitate imobiliara
   • Asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor
  • Consultanta in afaceri si management , inclusiv plan de afaceri